Witamy na stronie SP 27

Witamy serdecznie na stronie SP 27

Szkoła w Starym Kisielinie wczoraj i dziś

1. Krótka monografia historyczna

Publiczna Szkoła Podstawowa w Starym Kisielinie istnieje od 1945 roku. Po zakończeniu II wojny światowej nauka została wznowiona we wrześniu 1945 roku w budynku, w którym przed wojną mieściła się niemiecka szkoła ewangelicka. Gmach ten wybudował  w 1840 roku Carl Ludwig Haus hrabia von Stosch, który był ówczesnym właścicielem Starego Kisielina oraz folwarku w sąsiednich Janach.

Początkowo we wrześniu 1945 roku naukę rozpoczęło 49 uczniów, ale już w grudniu liczba uczniów osiągnęła 117 osób, ponadto 16 osób uczestniczyło w tzw. kursie wieczorowym. Były to osoby starsze, które chciały ukończyć szkołę podstawową. W szkole, którą kierował Jakub Warchoł pracowały również dwie nauczycielki Maria Gerlach oraz Wanda Preisner.

Początki nauki były trudne. Szkoła w okresie od lutego do 18 sierpnia 1945 roku była obozowiskiem żołnierzy radzieckich, którzy opuszczając szkołę, pozostawili budynek zniszczony z powybijanymi szybami, powyłamywanymi drzwiami, połamanymi ławkami. Szkoła została ograbiona przez wojsko sowieckie ze wszystkich mebli. Opuszczając szkołę, żołnierze pozostawili wielki bałagan, sterty zniszczonych dokumentów i książek.

W 1946 roku funkcję kierownika szkoły objął Mieczysław Barański. Dotychczasowy kierownik, Jakub Warchoł został aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa za propagowanie wśród młodzieży i mieszkańców treści oraz idei patriotycznych. Jak relacjonuje jedna z tamtejszych uczennic, Pani Zofia Cyrulik, Jakub Warchoł – były żołnierz Armii Krajowej – w oczach ówczesnych władz uchodził za „element antypaństwowy ”, jak wielu Polaków z rodowodem AK. Nowy kierownik M. Barański, wielce zasłużony dla kisielińskiej szkoły, kierował szkołą do 1969 roku.

Wraz z upływem kolejnych lat w szkole wzrastała liczba uczniów, w roku szkolnym 1950/51 liczba ta wynosiła 150 uczniów i 8 nauczycieli.

W związku z powiększającą się liczbą uczniów, kierownik szkoły M. Barański wystąpił w 1950 roku z inicjatywą wybudowanie drugiej , większej szkoły.

Nową szkołę wybudowano a oddano do użytku 1961 roku, polepszyły się zdecydowanie warunki pracy i nauki, utworzono pracownie techniki, fizyczno-chemiczną, pozostałe gabinety wyposażono w środki dydaktyczne, m.in. mapy geograficzne i historyczne oraz inne pomoce dla potrzeb matematyki, języka polskiego oraz klas młodszych.

W 1961 roku, kiedy naukę rozpoczęto w nowej szkole, zapisanych było 244 uczniów, pracowało 10 nauczycieli.

W budynku „starej szkoły” zajęcia odbywały się nadal. Należy dodać, że w klasach starszych (klasy V-VIII, a od 1978 roku klasy IV-VIII) uczyły się również dzieci z Nowego Kisielina, gdzie szkoła obejmowała naukę tylko w klasach początkowych, starsi uczniowie naukę kontynuowali w szkole w Starym Kisielinie.

W 1967 roku powołano Komitet Społeczny Budowy boiska szkolnego. 1 czerwca 1968 roku na gotowym już boisku zorganizowano Święto Sportu dla uczniów szkoły i mieszkańców wsi. Dzisiaj boisko wymaga gruntownej renowacji.

Dwa, lata później, w 1969 roku, po 23 latach pracy na stanowisku kierownika szkoły, na emeryturę przeszedł Mieczysław Barański, który wychował kilka pokoleń mieszkańców Starego i Nowego Kisielina, organizował kisielińską szkołę po wojnie, wieńcząc swoje dzieło budową nowej szkoły. W okresie sprawowania przez niego funkcji kierownika szkoły w latach 1946-1969, szkoła odgrywała istotną rolę w życiu społeczno-kulturalnym wsi. W szkole działały również koła zainteresowań, które prezentowały swoje osiągnięcia podczas spotkań i uroczystości wiejskich. Szczególnie zasłużył się zespół muzyczny pod kierunkiem Franciszka Machaja, który nie był nauczycielem. Zespół reprezentował szkołę na różnych konkursach powiatowych i wojewódzkich, a także uświetniał akademie oraz imprezy odbywające się na terenie wsi, gminy i powiatu.

Po odejściu M. Barańskiego następnym kierownikiem szkoły został Bolesław Ulatowski, który funkcję tę pełnił od 1969 roku do 1 marca 1971 roku. W tym czasie w nowej i starej szkole przeprowadzono prace remontowe – wykonano elewację oraz wymalowano wnętrza obu szkół.

Do końca roku szkolnego w 1971 roku szkoła kierował Stanisław Nowak. Od roku szkolnego 1971/72 nowym kierownikiem szkoły był Mikołaj Łożecznik.

W latach 1972-76 szkoła w Starym Kisielinie była szkołą gminną w jej strukturach mieściła się szkoła z Raculi i szkoła  z Nowego Kisielina. W 1974 roku w szkole uruchomiono kuchnię, dzięki czemu dzieci mogły korzystać ze „szklanki mleka” oraz jeść obiady. We wrześniu 1978 roku dyrektor M. Łożecznik ze względu na stan zdrowia odszedł na rentę. Nowym dyrektorem został Jan Wygnański, który funkcję tę sprawował do 1991 roku.

W październiku 1978 roku szkoła przyjęła imię Władysława Broniewskiego. Podczas uroczystości, której inicjatorem był dyrektor M. Łożecznik, odsłonięto pamiątkową tablicę z popiersiem poety, szkoła otrzymała sztandar.

Dyrektor J. Wygnański zainicjował ideę wybudowania przy szkole sali gimnastycznej. Przy wsparciu mieszkańców wsi oraz dużego zaangażowania dyrektora, a także zakładu pracy – miejscowego POM-u, który ufundował i postawił konstrukcję sali, w 1990 oku oddano do użytku funkcjonalna salę gimnastyczną.

Po odejściu na emeryturę Jana Wygnańskiego w 1991 roku, do 1995 roku szkoła kierowała mgr Elżbieta Smal, dotychczasowa nauczycielka języka polskiego.

Kolejnym dyrektorem szkoły był mgr Krzysztof Seifert, który funkcje te sprawował do 1990 roku. W okresie tym zapoczątkowano remont szkoły, wymieniono instalację grzewczą węglową na gazową, wykonano nowe poszycie dachowe. Odnotować należy, ze w 1997 roku, na wskutek reorganizacji oświaty w gminie Zielona Góra, trzyklasową szkołę w Nowym Kisielinie przyłączono do szkoły w Starym Kisielinie.

2. Szkoła po reformie oświatowej.

Wrzesień 1999 roku był pierwszym miesiącem nowego roku szkolnego, w którym ośmioklasowe szkoły podstawowe zastąpiono 6-klasowymi. W wyniku reformy oświatowej od tego roku szkoła w Starym Kisielinie jest sześciooddziałową szkołą podstawową.

Od września 1999 roku do chwili obecnej dyrektorem jest mieszkaniec Starego Kisielina dr Ireneusz Nijaki, który jest absolwentem kisielińskiej szkoły.

Aktualnie w szkole pracuje 16 nauczycieli i 5 pracowników administracji i obsługi. Do szkoły uczęszcza 124 uczniów. Kadra nauczycielska jest wysoko kwalifikowana składa się z 8 pedagogów dyplomowanych, 6 mianowanych oraz 2 nauczycieli kontraktowych. W szkole realizuje się nauczanie języka angielskiego i języka niemieckiego.

W minionym roku szkolnym w szkole realizowano dwa projekty z funduszów Unii Europejskiej. Projekty nosiły nazwę: „Bezpieczna zdrowa szkoła – lepsza przyszłość” oraz w ramach Szkoły Równych Szans – „Radosne i aktywne dzieciństwo – szczęśliwa przyszłość”. W bieżącym roku szkolnym realizowany jest projekt w ramach Szkoły Równych Szans – „Kisielińska Akademia Umiejętności ”. Poprzez realizacje projektów w szkole prowadzone są dodatkowe zajęcia dydaktyczne oraz zajęcia pozalekcyjne. W ramach projektów dzieci wyjeżdżają na wycieczki, kolonie, biwaki, uczestniczą w zajęciach terapeutycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, sportowo-zabawowych i warsztatowych w zakresie kół zainteresowań.

Obecnie w szkole w dalszym ciągu realizuje się poprawę i udoskonalanie bazy placówki, wykonano elewacje szkoły i sali gimnastycznej, remontowane są szatnie i umywalnie przy sali gimnastycznej. W przyszłym roku planowane jest położenie polbruku na całym podwórku oraz wymiana ogrodzenia szkolnego.

Położenie szkoły, jej lokalizacja, wyposażenie i baza, kadra nauczycielska, ilość uczniów, dobra współpraca ze środowiskiem oraz zaangażowanie organu prowadzącego tj. Miasto Zielona Góra, pozwala stwierdzić, iż szkoła jest placówką oświatową gwarantującą właściwy proces nauczania i wychowania dzieci młodzieży.

dr Ireneusz Nijaki

Projekt Dzieciaki w przedszkolu

tekst alternatywny

Projekt Mali Odkrywcy

tekst alternatywny

Wolontariat

Projekt ZPWSE

xxx

Projekt Edukacja przez szachy

tekst alternatywny

SKO

tekst alternatywny

Projekt Matematyka tu i tam

tekst alternatywny

Projekt LADS

tekst alternatywny

BHPEX

tekst alternatywny

Superubezpieczenia

tekst alternatywny

Kalendarz

kwiecień 2024
P W Ś C P S N
« mar    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930